Adam Asnyk

Zgro­madzi­liśmy 10 cytatów, których auto­rem jest Adam As­nyk.

Miłość jest jak cień człowieka,

kiedy ją go­nisz ona ucieka. 

cytat dnia z 4 października 2011 roku
zebrał 73 fiszki

Jed­ne­go ser­ca! tak mało,

Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi,

Co by przy moim miłością zadrżało. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Ta łza, co z oczu twoich spływa,

Jak ogień pa­li moją duszę,

I wciąż mnie dręczy myśl straszliwa,

Że cię w nie­szczęściu rzu­cić muszę. 

cytat
zebrał 20 fiszek

[...] Kochać się w skar­gach jest rzeczą niewieścią,
mężom przys­toi w mil­cze­niu się zbroić. 

cytat dnia z 7 grudnia 2014 roku
zebrał 20 fiszek

Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą,

lecz trze­ba, żeby miała twarz człowieczą. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Miłość jak słońce: choć zaj­dzie w pomroce,

Jeszcze z blas­ka­mi sreb­rne­go miesiąca

Pow­ra­ca smut­ne roz­pro­mieniać noce

I przez ciem­ność przedziera się drżąca,

Pełna tęskno­ty cichej i żałoby,

By wieńczyć śpiące ruiny i groby. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Mu­sisz być inną, choć będziesz tą samą. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Miej­my nadzieję!... Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi ja­ko ziar­no przyszłych poświęceń w duszy bohatera. 

cytat
zebrał 12 fiszek

[...] kochać się w skar­gach - jest rzeczą niewieścią.

Mężom przys­toi w mil­cze­niu się zbroić. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
A B C
Aktywność

7 grudnia 2014, 12:47wdech sko­men­to­wał tek­st [...] Kochać się w [...]

7 grudnia 2014, 00:24MarcoPolo sko­men­to­wał tek­st [...] Kochać się w [...]