Męska szkoła przetrwania [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 12 opinii.

Męska szkoła przet­rwa­nia

ożenić się z księżniczką
żyć z ro­puchą

anegdota
zebrała 9 fiszek • 11 września 2017, 10:03

Og­ry mają naj­większe na świecie...


poczu­cie hu­moru :P 

Iwo­na, po­dob­no ma być piękniej­szy ciut tyl­ko, od diabła ;)
Yes­tem, po­dob­no og­ry mają wiel­kie ser­ce :) 

Mogłoby być jeszcze gorzej: marzyć o księciu, wyjść w końcu za sta­jen­ne­go, a tęsknie zer­kać za og­rem... :P:D
Dob­ra­noc. :)) 

dob­re, choć nie po­win­no mnie to śmie­szyć :)... a jak by to było na od­wrót wyjść za księcia z baj­ki a żyć z og­rem ;)
pozdrawiam 

fakt trud­no zwłaszcza na ziar­nku grochu
w al­ko­wie ;)
Wi­taj Onej­ko
życzę dużo zdrowia 

he he dob­re ;)

Poz­dra­wiam Onej­ko :) 

he he 

Eeee tam, to tyl­ko przykład fa­ceta, który wpadł w za­sadzkę... za­kochał się w księżniczce, a oka­zała się ro­puchą... :P
Chwi­la słabości... a prze­cież wszys­cy wiedzą, że całować trze­ba ro­puchy, to zmieniają się w księżniczki...
Nies­te­ty wielu wpa­da w sidła. :P:D ha ha ha 
Ale fisha dam za hu­mor. :)) 

... zaw­sze można zadzwo­nić do Bociana...

;-) 

no i widzisz Ty zaw­sze tra­fiasz w sedno. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:47Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Aktywistka: da­wała ciała, gdy [...]

dzisiaj, 07:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 10.09.2017r. cz.2 

dzisiaj, 06:21yestem sko­men­to­wał tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

dzisiaj, 06:16yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 05:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Widząc cię fan­tazjuję nie [...]

dzisiaj, 05:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

dzisiaj, 05:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Egoistycznie wy­daje się nam, [...]

dzisiaj, 05:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Zbyt porządny człowiek

dzisiaj, 05:36Irracja sko­men­to­wał tek­st Zatracasz się w swo­jej [...]

dzisiaj, 05:29Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedz mi co czułeś Gdy [...]