Męska szkoła przetrwania [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 12 opinii.

Męska szkoła przet­rwa­nia

ożenić się z księżniczką
żyć z ro­puchą

anegdota
zebrała 9 fiszek • 11 września 2017, 10:03

Og­ry mają naj­większe na świecie...


poczu­cie hu­moru :P 

Iwo­na, po­dob­no ma być piękniej­szy ciut tyl­ko, od diabła ;)
Yes­tem, po­dob­no og­ry mają wiel­kie ser­ce :) 

Mogłoby być jeszcze gorzej: marzyć o księciu, wyjść w końcu za sta­jen­ne­go, a tęsknie zer­kać za og­rem... :P:D
Dob­ra­noc. :)) 

dob­re, choć nie po­win­no mnie to śmie­szyć :)... a jak by to było na od­wrót wyjść za księcia z baj­ki a żyć z og­rem ;)
pozdrawiam 

fakt trud­no zwłaszcza na ziar­nku grochu
w al­ko­wie ;)
Wi­taj Onej­ko
życzę dużo zdrowia 

he he dob­re ;)

Poz­dra­wiam Onej­ko :) 

he he 

Eeee tam, to tyl­ko przykład fa­ceta, który wpadł w za­sadzkę... za­kochał się w księżniczce, a oka­zała się ro­puchą... :P
Chwi­la słabości... a prze­cież wszys­cy wiedzą, że całować trze­ba ro­puchy, to zmieniają się w księżniczki...
Nies­te­ty wielu wpa­da w sidła. :P:D ha ha ha 
Ale fisha dam za hu­mor. :)) 

... zaw­sze można zadzwo­nić do Bociana...

;-) 

no i widzisz Ty zaw­sze tra­fiasz w sedno. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu