SHA­KER CLAS­SIC - PO [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 49 opinii.

SHA­KER CLAS­SIC - PO włas­nych wstrząsach treści
to zwyczaj­ny paździerz jest

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu /

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 20:58

Przep­raszam, że cię zos­ta­wiliśmy w tym wychod­ku. Nie wie­dzieliśmy, że wpadłeś do środka...
To pew­nie przez twój za­pach, nikt nie dos­trzegł różni­cy. :D ha ha 
Aro­mat, ha ha :D 

he he he
o nie
ka­wa ma aro­mat niezaprzeczalny

zro­biłeś to świn­tuchu POd stół u ko­lesia :P
te­go co mówiłeś że ma wycho­dek, któryście mieli PO­lakiero­wać PO wstrząsach

ale to zresztą... nie mo­ja spra­wa i skrzypce
he he 

Jak nie, jak tak, a co piłeś dziś od ra­na? :D ha ha ha 

:P
no widzę widzę
a si­kałeś dzi­siaj bo mam wątpli­wości
gdzie

:) 

Tak ci się wy­daje, ale ja od­poczy­wam ba­wiąc się z tobą . :D 

hm?
ba­wiłeś się do ra­na swoimi pry­mityw­ny­mi za­baw­ka­mi ?
to się nie wys­pałeś :)

he he 

Idę spać pro­sia­czku, mu­sisz się ona­nizo­wać da­lej sam :P:D ha ha 
Ra­no ci pouzu­pełniam wszel­kie bra­ki. :P:D ha ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie budź sąsiadów swoimi jęka­mi :D
Dob­ra­noc świn­ko różowa. :P:D 

he he
~sMOG
jak zwyk­le, to two­ja trze­cia* praw­da /Tischnerowska/
czy­li u ciebie bez zmian, ta­ki stan­dard
obłąkania
:P 

Świn­ko różowa,
widzę, że to była praw­da z tym wpół do szóstej u ciebie, bo szyb­ko ska­sowałeś. :P:D ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie bódź sąsiadów swoimi jęka­mi :D 

he he 
~sMOG
a nie ulżył byś so­bie lepiej
gdy­byś tak PO pros­tu włas­noręcznie... zwa­lił się
z nóg?

he he 

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 02:09Salomon sko­men­to­wał tek­st chciałabym

dzisiaj, 01:14jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st rozmowa

dzisiaj, 01:11jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st nigdy ...  

dzisiaj, 01:07jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st wszystko

dzisiaj, 00:52jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Zalewa nas deszcz nie­chcianych [...]

dzisiaj, 00:47jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Na pół roz­dziera­my ból [...]

dzisiaj, 00:45jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Naturą ludzką jest zmiana, [...]

dzisiaj, 00:42jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st Każdy fa­cet ma coś [...]

dzisiaj, 00:38jesienna mgła sko­men­to­wał tek­st głęboka cisza

dzisiaj, 00:36stepbyson sko­men­to­wał tek­st co tu jest gra­ne?