SHA­KER CLAS­SIC - PO [...] – wdech

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest wdech — zgromadziliśmy 17 opinii.

SHA­KER CLAS­SIC - PO włas­nych wstrząsach treści
to zwyczaj­ny paździerz jest

kod* z nim
/ z cyk­lu - odzysk meb­li z bruk­sizmu /

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 20:58

Przep­raszam, że cię zos­ta­wiliśmy w tym wychod­ku. Nie wie­dzieliśmy, że wpadłeś do środka...
To pew­nie przez twój za­pach, nikt nie dos­trzegł różni­cy. :D ha ha 
Aro­mat, ha ha :D 

he he he
o nie
ka­wa ma aro­mat niezaprzeczalny

zro­biłeś to świn­tuchu POd stół u ko­lesia :P
te­go co mówiłeś że ma wycho­dek, któryście mieli PO­lakiero­wać PO wstrząsach

ale to zresztą... nie mo­ja spra­wa i skrzypce
he he 

Jak nie, jak tak, a co piłeś dziś od ra­na? :D ha ha ha 

:P
no widzę widzę
a si­kałeś dzi­siaj bo mam wątpli­wości
gdzie

:) 

Tak ci się wy­daje, ale ja od­poczy­wam ba­wiąc się z tobą . :D 

hm?
ba­wiłeś się do ra­na swoimi pry­mityw­ny­mi za­baw­ka­mi ?
to się nie wys­pałeś :)

he he 

Idę spać pro­sia­czku, mu­sisz się ona­nizo­wać da­lej sam :P:D ha ha 
Ra­no ci pouzu­pełniam wszel­kie bra­ki. :P:D ha ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie budź sąsiadów swoimi jęka­mi :D
Dob­ra­noc świn­ko różowa. :P:D 

he he
~sMOG
jak zwyk­le, to two­ja trze­cia* praw­da /Tischnerowska/
czy­li u ciebie bez zmian, ta­ki stan­dard
obłąkania
:P 

Świn­ko różowa,
widzę, że to była praw­da z tym wpół do szóstej u ciebie, bo szyb­ko ska­sowałeś. :P:D ha ha 
Po­masuj om­dlałe bic­ki i niech ci się całą noc śnię, tyl­ko nie bódź sąsiadów swoimi jęka­mi :D 

he he 
~sMOG
a nie ulżył byś so­bie lepiej
gdy­byś tak PO pros­tu włas­noręcznie... zwa­lił się
z nóg?

he he 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]