Moja historia nie zakończyła [...] – Paulina_Ksiezniczka1997

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Paulina_Ksiezniczka1997 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Mo­ja his­to­ria nie za­kończyła się hap­py en­dem. Dziew­czy­ny ta­kie jak ja nie mają szczęścia w miłości. Żyją nadzieją, że spot­kają księcia z baj­ki. Każdy ma ja­kiś prob­lem. Mój po­lega na tym, że wy­myśliłam so­bie ideal­ne­go mężczyznę. Uga­niam się za marze­niem i nie zauważam praw­dzi­wych fa­cetów. Ale nie ma ideal­nej miłości. W życiu trze­ba być realistą. Mieć ot­warte ser­ce i umysł, bo tyl­ko wte­dy można stworzyć praw­dzi­wy związek.

anegdota • 14 grudnia 2016, 08:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka

dzisiaj, 08:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Holometabolia