Moja historia nie zakończyła [...] – Paulina_Ksiezniczka1997

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Paulina_Ksiezniczka1997 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Mo­ja his­to­ria nie za­kończyła się hap­py en­dem. Dziew­czy­ny ta­kie jak ja nie mają szczęścia w miłości. Żyją nadzieją, że spot­kają księcia z baj­ki. Każdy ma ja­kiś prob­lem. Mój po­lega na tym, że wy­myśliłam so­bie ideal­ne­go mężczyznę. Uga­niam się za marze­niem i nie zauważam praw­dzi­wych fa­cetów. Ale nie ma ideal­nej miłości. W życiu trze­ba być realistą. Mieć ot­warte ser­ce i umysł, bo tyl­ko wte­dy można stworzyć praw­dzi­wy związek.

anegdota • 14 grudnia 2016, 08:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:36Cris do­dał no­wy tek­st Nie wszys­tko co na [...]

dzisiaj, 19:34Cris sko­men­to­wał tek­st ... wielu wo­li [...]

dzisiaj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]