Kot, szklana kula i [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

Kot, szkla­na ku­la i sta­ra panna.

in­spi­rowa­ne

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2018, 20:27

Nie, tyl­ko czy­tałem Cy­taty oraz myślałem z troską o pew­nych kobietach. 

Wyr­wałeś laskę z Nar­nii? :D
W sta­rej sza­fie jest trzech kochanków... sztyw­nych. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 16:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 16:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:28Michaelowa sko­men­to­wał tek­st + Mo­ja Mod­litwa + 

dzisiaj, 15:27fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEDZIELA

dzisiaj, 15:22Moon G do­dał no­wy tek­st + Mo­ja Mod­litwa +