Dalej go nie wyrwałaś? [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. — zgromadziliśmy 5 opinii.

Da­lej go nie wyr­wałaś? - Za­pytała Wave
Nie mogę być psycho­patą i się narzu­cać - prawda?
Żad­ne mięso nie jest war­te bym za nim ga­niała, na­wet jeśli mam na nie piekielną ochotę. To on ma polować.

dam­sko-męskie ocza­mi (mózgiem) IZZZZ

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2017, 23:03

To fas­cy­nujące. Kiedyś, jak zmienisz pracę... ku­pię u Ciebie drzwi. :)
Odtwórz
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Zakładając fi­nałową to­talną des­truk­cję war­to przej­mo­wać się zda­niem ja­kiegoś pod­ro­bu w międzycza­sie? ;)
A jeśli dom­niema­ny mózg uz­na to za ciekawą za­bawę? :D
"Na­palo­na" brzmi cieka­wie, "na­mol­na" - już nieko­nie­cznie. ;)
Co będzie, jeśli nie od­naj­dziesz poszu­kiwa­nego Graala (czyt. mózgu)? :D 

Gra­nicą między kusze­niem, a by­ciem na­molną, czy na­paloną.... Tak chcę je­go mózgu na początek hah 

Są różne me­tody po­lowań. Niektóre całkiem zas­ka­kujące. :D
"Mięso"... ależ to przy­ziem­ne ok­reśle­nie... a jeśli mięso wy­posażone jest... w in­te­ligen­cję? ;)
Nieee, to prze­cież niemożli­we...
Oczy mają tyl­ko mięsa płci prze­ciw­nej. :P
Dam fishkę, za szcze­rość. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]