zatopiony.wrak. p
 20 kwietnia 2020 roku, godz. 10:53

zagiąłeś mnie