Życie to piosen­ka, której [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 15 opinii.

Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość.

aforyzm dnia z 19 maja 2017 roku
zebrał 17 fiszek • 17 maja 2017, 08:55

Nie ma żad­ne­go wsty­du, ta­ki afor, to zaszczyt. :)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Heh, dziękuję Ci Nat. :) 
Ser­decznie od­wza­jem­niam :)) 

Ojej ja­ka ze mnie ga­pa . 
Gra­tuluję wyróżnienia.
Na szczęście wy­robiłam się w ok­ta­wie
Pozdrawiam;) 

Rac­ja. Święta racja.
Źle się wy­raziłem i te­raz wstyd :) Ale mea cul­pa :))
Po pros­tu chciałem na­pisać, że dla mnie, cisza to nie mu­zyka, lecz jest ważnym prze­cin­kiem między nu­tami :)
Dzięki Ar­tu­ro :) 

W ciszy słychać naj­więcej, bo wszys­tko. :)) 

Ha­ha, ja o Ku­pidy­nie grającym na for­te­pianie, bądź jak ten Bo­hun na lut­ni :P
A Ar­tur od ra­zu o po­ważnej cho­robie psychicznej :D

Niektórzy twier­dzą, że cisza jest naj­piękniej­szą muzyką.
Ale... prze­cież wówczas nic nie słychać! :))

Faj­nie, że jes­teście :)
Dzięki ser­deczne :) 

Gratulacje!!!
Bar­dzo piękna de­finic­ja tej cho­roby roz­noszo­nej drogą płciową. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Sym­pa­tyczna myśl :) 

nie piszę bo bra­kuje mi prywatności

ale tak, ole­wam he he 
( ; 

Ad­mi­nis­trac­ja za­miast po­bawić się w poławia­cza pe­reł z przeszłości, os­tatnio idzie na łat­wiznę.
Ja wy­baczam, a na­wet po­lecam się :P
Ale po­le do po­pisu jest znacznie większe i wspanialsze.

Ma­deleine, Micha­le - jakże lubię [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:17dark smurf sko­men­to­wał tek­st Zaczarowany ogród

dzisiaj, 09:15meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:58meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 08:31rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 08:15Cykam sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa głębo­ka miłość poz­wa­la [...]

dzisiaj, 08:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

dzisiaj, 07:59Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je