Życie to piosen­ka, której [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 14 opinii.

Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość.

aforyzm dnia z 19 maja 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 17 maja 2017, 08:55

Nie ma żad­ne­go wsty­du, ta­ki afor, to zaszczyt. :)
Miłego wie­czor­ku. :)) 

Heh, dziękuję Ci Nat. :) 
Ser­decznie od­wza­jem­niam :)) 

Ojej ja­ka ze mnie ga­pa . 
Gra­tuluję wyróżnienia.
Na szczęście wy­robiłam się w ok­ta­wie
Pozdrawiam;) 

Rac­ja. Święta racja.
Źle się wy­raziłem i te­raz wstyd :) Ale mea cul­pa :))
Po pros­tu chciałem na­pisać, że dla mnie, cisza to nie mu­zyka, lecz jest ważnym prze­cin­kiem między nu­tami :)
Dzięki Ar­tu­ro :) 

W ciszy słychać naj­więcej, bo wszys­tko. :)) 

Ha­ha, ja o Ku­pidy­nie grającym na for­te­pianie, bądź jak ten Bo­hun na lut­ni :P
A Ar­tur od ra­zu o po­ważnej cho­robie psychicznej :D

Niektórzy twier­dzą, że cisza jest naj­piękniej­szą muzyką.
Ale... prze­cież wówczas nic nie słychać! :))

Faj­nie, że jes­teście :)
Dzięki ser­deczne :) 

Gratulacje!!!
Bar­dzo piękna de­finic­ja tej cho­roby roz­noszo­nej drogą płciową. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Sym­pa­tyczna myśl :) 

nie piszę bo bra­kuje mi prywatności

ale tak, ole­wam he he 
( ; 

Ad­mi­nis­trac­ja za­miast po­bawić się w poławia­cza pe­reł z przeszłości, os­tatnio idzie na łat­wiznę.
Ja wy­baczam, a na­wet po­lecam się :P
Ale po­le do po­pisu jest znacznie większe i wspanialsze.

Ma­deleine, Micha­le - jakże lubię [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]