Zranione serce jest jak [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Zra­nione ser­ce jest jak dzban pęka na naj­drob­niej­sze kawałki
i choć je pos­kle­jasz już nig­dy nie będzie ta­kie samo!
Odtwórz

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2019, 13:38

to praw­da, pos­kle­jane ser­ca na szczęscie też pot­ra­fią kochać 

Dzięki Michał pięknie na­pisałeś to praw­da,poz­dra­wiam Ciebie;-)
Ar­tu­ro dziękuję;-) 

Pos­kle­jane ser­ca są wyjątko­we, niepow­tarzal­ne, bez­cenne. :)) 

... aż zos­ta­nie tyl­ko kamyk. 

jeśli na­wet uda "ci" się je pos­kle­jać, to zaw­sze będzie bra­kować ja­kiejś cząstki ...
z każdym roz­bi­ciem będzie go uby­wało ... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi