Z moich słów została [...] – holaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest holaaa — zgromadziliśmy 0 opinii.

Z moich słów zos­tała upleciona
Na różne stro­ny rozdmuchana
Da­lej poniesiona
Plotka
Której rze­komym właści­cielem byłam ja
Bo właśnie tak wygląda dzi­siej­sza roz­mo­wa...

aforyzm • 7 marca 2018, 05:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

holaaa

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 16:36szpiek do­dał no­wy tek­st Największym da­rem od Bo­ga [...]

dzisiaj, 16:30szpiek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

dzisiaj, 16:12szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:16inspirujmnie do­dał no­wy tek­st Najszlachetniejszym mo­tywem, który skłania [...]

dzisiaj, 15:04LiaMort do­dał no­wy tek­st Czasem mu­simy siebie od­puścić, [...]

dzisiaj, 13:58Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:28Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Działanie wy­maga chęci.  

dzisiaj, 13:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 13:00M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:40I.Anna sko­men­to­wał tek­st Na spot­ka­nie