one drop for all Eliza
 2 października 2020 roku, godz. 00:18

abo jezyk to jest jedynie konspiracja
pomiedzy dwoma osobnikami