Wyzwoleni - tak łatwo [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wyz­wo­leni - tak łat­wo wpa­damy w objęcia cieni.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 22:39

Dziękuję za opi­nię i ser­decznie pozdrawiam. 

Niez­wykle po­mysłowo ujęta myśl
w do­dat­ku święcie prze­kona­ni że to one są tym je­dynym światłem w tunelu
Poz­dra­wiam Mirosławie 

Na cza­sie i tyle.
Ułuda wol­ności, w objęciach trupów.
Wy­bacz, że nie piszę włas­nych tek­stów, /jak mnie zachęcałeś/,
ale sym­pa­tycy , mi­le widziani podobno...
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 22:21Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:13Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

dzisiaj, 22:12Vergil do­dał no­wy tek­st Z cza­sem czym­kolwiek jest [...]

dzisiaj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st * * 

dzisiaj, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

dzisiaj, 21:35batram sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kaPiękna miłość ? 

dzisiaj, 21:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:16róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab

dzisiaj, 21:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st ja grab