Wyzwoleni - tak łatwo [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wyz­wo­leni - tak łat­wo wpa­damy w objęcia cieni.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 22:39

Dziękuję za opi­nię i ser­decznie pozdrawiam. 

Niez­wykle po­mysłowo ujęta myśl
w do­dat­ku święcie prze­kona­ni że to one są tym je­dynym światłem w tunelu
Poz­dra­wiam Mirosławie 

Na cza­sie i tyle.
Ułuda wol­ności, w objęciach trupów.
Wy­bacz, że nie piszę włas­nych tek­stów, /jak mnie zachęcałeś/,
ale sym­pa­tycy , mi­le widziani podobno...
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 17:02kszyszunia do­dał no­wy tek­st Pod ok­nem grzechu

dzisiaj, 16:54Mireczka do­dał no­wy tek­st Nie pozwól by [...]

dzisiaj, 16:13Logos sko­men­to­wał tek­st Dwie rzeczy poj­muję, a [...]

dzisiaj, 15:18szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:03silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

dzisiaj, 12:19szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 11:42onejka sko­men­to­wał tek­st Sądy są tak złożone, [...]

dzisiaj, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny