Wyzwoleni - tak łatwo [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wyz­wo­leni - tak łat­wo wpa­damy w objęcia cieni.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 22:39

Dziękuję za opi­nię i ser­decznie pozdrawiam. 

Niez­wykle po­mysłowo ujęta myśl
w do­dat­ku święcie prze­kona­ni że to one są tym je­dynym światłem w tunelu
Poz­dra­wiam Mirosławie 

Na cza­sie i tyle.
Ułuda wol­ności, w objęciach trupów.
Wy­bacz, że nie piszę włas­nych tek­stów, /jak mnie zachęcałeś/,
ale sym­pa­tycy , mi­le widziani podobno...
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Są głowy wiel­kie, są [...]

wczoraj, 21:35Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 21:07angellfall do­dał no­wy tek­st Czuję się Jak­byś mnie [...]

wczoraj, 21:03angellfall do­dał no­wy tek­st Ile ra­zy będę mu­siała [...]

wczoraj, 21:01angellfall do­dał no­wy tek­st Stoję nad prze­paścią Ty [...]

wczoraj, 20:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

wczoraj, 20:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,, od­ległość nie dzieli [...]

wczoraj, 20:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st ,,Serce miej ot­warte dla [...]

wczoraj, 20:29mechaa sko­men­to­wał tek­st Grzechy kościoła

wczoraj, 20:21Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]