Wyzwoleni - tak łatwo [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wyz­wo­leni - tak łat­wo wpa­damy w objęcia cieni.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 22:39

Dziękuję za opi­nię i ser­decznie pozdrawiam. 

Niez­wykle po­mysłowo ujęta myśl
w do­dat­ku święcie prze­kona­ni że to one są tym je­dynym światłem w tunelu
Poz­dra­wiam Mirosławie 

Na cza­sie i tyle.
Ułuda wol­ności, w objęciach trupów.
Wy­bacz, że nie piszę włas­nych tek­stów, /jak mnie zachęcałeś/,
ale sym­pa­tycy , mi­le widziani podobno...
A. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 23:24PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Zakamarki To­ron­ta

dzisiaj, 23:19Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:16LenaK sko­men­to­wał tek­st Aby za­kochać się w [...]

dzisiaj, 23:11PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:10Paladin sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:09Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:08PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Mieć sto­sunek znaczy wchodzić [...]

dzisiaj, 23:06eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04MyArczi sko­men­to­wał tek­st Sondaż

dzisiaj, 23:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Sondaż