Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 119 opinii.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Ja, nig­dy! To młodzież de­mora­lizu­je.

Jes­teś ana­lity­kiem me­dycznym, czy tyl­ko po­zujesz na mędrca, a spi­sałeś wszys­tko z In­terne­tu? :D Świet­na wy­toomacze­nie. :p

Aż tak cuchniesz? :p To oczy­wiście py­tanie re­toryczne. Cała oko­lica o [...] — czytaj całość

Wiem, de­mora­lizu­jesz młodzież swą na­gością. :P
Ale swo­je brud­ki po­win­naś sprzątać. :D

No tak, 96% to wo­da, reszta to mocznik, pro­duk­ty prze­miany ma­terii, so­le mi­neral­ne itp. :P A wszys­tko Two­je. :D

Tyl­ko mi... lis­to­nosz rzuca [...] — czytaj całość

Ja od daw­na nie noszę, są two­je i ty mu­sisz to zro­bić. :p

Mocz jest twój. A kąpię się tyl­ko w wodzie. :p

Nie mu­sisz, wiesz. Lis­to­nosz przy­nosi mi rentę. :p 
Tyl­ko to­bie zbereźne [...] — czytaj całość

Nie chcę Twoich pielooch, sa­ma je mu­sisz zu­tyli­zować. :P

Taaaak, gdy­by to była wo­da, a nie Twój mocz... :P

Wykładasz się na łóżku, a pieniądze sa­me przychodzą? Nie py­tam, jak za­rabiasz na życie... :P

Nie [...] — czytaj całość

Ka­tas­trofą eko­logiczną to jest ster­ta twoich pielooch. :p Goow­no wiesz. :p 

Świet­nie się wiję i na­wet się myję. Nie bo­jam siem wo­dy jak ty.:p

Wykładam się tyl­ko na łóżku, bo mogę. :p Pieniędze [...] — czytaj całość

Sta­ram się ja­koś za­pobiec... ka­tas­tro­fie eko­logicznej, której jes­teś przyczyną. :P

Coś tam ma, ale co ja tam wiem?. :P Faj­nie się wijesz?
Możli­we, tyl­ko dlacze­go... się nie my­jesz? :P

Wiem, wiem... wykładasz che­mię... w Dildu. [...] — czytaj całość

Bo znoof przy­lazłeś. :p

A co ma szyk i ele­gan­cja do wa­gi odzieży? Nad­wagę to ty masz i próbu­jesz ob­rażując mnie pom­niej­szyć wagę swoich kom­pleksów. :p Żmij­ka mu­si wyglądać jak da­ma, i wygląda. [...] — czytaj całość

Pa­nuję, ale mo­je skrom­ne si­kanie nic tu nie zmieni, kiedy u Ciebie wo­dos­pad Niaga­ra. :P:D
Ach Ty mo­ja Żmij­ko-Goopot­ko. :D
Szyk i ele­gan­cja ma związek z wagą, nie tyl­ko jeśli chodzi o odzież na [...] — czytaj całość

Już daw­no nie pa­nujesz, więc bez różni­cy. :p

Ach, ta two­ja goopot­ka. Od kiedy szyk i ele­gan­cja ma związek z wagą, ceną, czy in­ny­mi zewnętrzny­mi czyn­ni­kami? A wiesz, że stamtąd pochodzi odzież celebrytoof? [...] — czytaj całość

Żmij­ko, bo rzeczy­wiście ja też przes­tanę pa­nować nad pęcherzem, ze śmie­chu. :D
Ach ta Two­ja ko­lek­cja wiosen­na... na wagę. :P

I tak i nie, wszys­tko jest względne. W różnych kul­tu­rach życie ma od­mienną wartość. [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]