Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 143 opinie.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Bo znoof przy­lazłeś. :p

A co ma szyk i ele­gan­cja do wa­gi odzieży? Nad­wagę to ty masz i próbu­jesz ob­rażując mnie pom­niej­szyć wagę swoich kom­pleksów. :p Żmij­ka mu­si wyglądać jak da­ma, i wygląda. [...] — czytaj całość

Pa­nuję, ale mo­je skrom­ne si­kanie nic tu nie zmieni, kiedy u Ciebie wo­dos­pad Niaga­ra. :P:D
Ach Ty mo­ja Żmij­ko-Goopot­ko. :D
Szyk i ele­gan­cja ma związek z wagą, nie tyl­ko jeśli chodzi o odzież na [...] — czytaj całość

Już daw­no nie pa­nujesz, więc bez różni­cy. :p

Ach, ta two­ja goopot­ka. Od kiedy szyk i ele­gan­cja ma związek z wagą, ceną, czy in­ny­mi zewnętrzny­mi czyn­ni­kami? A wiesz, że stamtąd pochodzi odzież celebrytoof? [...] — czytaj całość

Żmij­ko, bo rzeczy­wiście ja też przes­tanę pa­nować nad pęcherzem, ze śmie­chu. :D
Ach ta Two­ja ko­lek­cja wiosen­na... na wagę. :P

I tak i nie, wszys­tko jest względne. W różnych kul­tu­rach życie ma od­mienną wartość. [...] — czytaj całość

A żebyś wie­dział, że szyk. To mój znak szczególny, goopiut­ki
dresiarzu.:p

Czy można więcej stra­cić niż życie?

Wo­lałabym us­chnąć z prag­nienia. :D

Nie mam pot­rze­by zwi­jania two­jego por­tfe­la, właśnie dos­tałam ren­ta plus. :p

Ja mam buźkę, [...] — czytaj całość

Jas­ne, Ty i ten Tfooj pa­rys­ki sik... up­ss szyk. :P:D ha ha ha 
https://qbanez.files.wordpress.com/2013/10/mg_7420.jpg

Py­tanie było teore­tyczne, nie mam pojęcia, co stra­ciłaś, ale wiem, że łżesz prze­pas­qudnie, bo z pew­nością masz jeszcze co [...] — czytaj całość

Ha­ha, byś wyg­londał przy mnie jak żeb­rak w tych nieofic­jalnych dre­sidłach, ja żem praw­dzi­wa da­ma jest. Fran­cja ele­gan­cja. :p

Już stra­ciłam wszys­tko, więc mi wszys­tko jed­no. :p

A, to dla­tego ta­ki wo­dos­pad masz pod [...] — czytaj całość

Nie, kra­waty też mnie nie nie kuszą, wolę mniej ofic­jalny ubiór, al­bo w ogóle je­go brak. :P

Wo­lisz stra­cić wszys­tko, czy nic? Pew­nie Ci bez różni­cy... :P

Tak, do Two­jego tra­fiam ze swo­jego balkonu, [...] — czytaj całość

Aaa, czy­li wo­lisz muchy. Te­raz qumam.:p

Czy­li NIC. :p

A co, nau­czyłeś się si­kać do noc­ni­ka? :D

Wiele pot­ra­fiem. Ty tyl­ko si­kać we pieloochę. :p

On jest po pros­tu goop­ko­waty! :p :D

Nie si­kać się nie da, [...] — czytaj całość

To za­leży, ko­go chcesz qu­sić Goopol­ku. Ro­zumiem, że Ciebie bar­dziej po­ciągają muchy, niż Es­ki­mosi? :P

Fyszys­ty­ko :P

Tak siem zda­wa jas­ki­niowym ba­bom. :D

Czyżby? Bra­wo, od­na­lazłaś tę czyn­ność... którą pot­ra­fisz. :D

Jakże błędna jest in­ter­pre­tac­ja wyrazu [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]