Wyrozumiałość zaczyna się od [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 77 opinii.

Wy­rozu­miałość zaczy­na się od spoj­rze­nia w lus­tro. Os­karżenia tracą na si­le, w miarę jak two­je wewnętrzne lus­tro się oczyszcza, sta­je się co­raz mniej mętne.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 23:15

Ja­kieś białe masz te tęczoof­ki. :D

Za­pytaj ją, co ona mi ro­bi. Ja się wstydzem. :p

Ależ ja się nie bo­jem, ja żem jest tyl­ko opor­na. :p
Ale uchy mam ład­ne, co? No przyznaj.:p 

Ja­kie biel­mo? Bez­czel­na Żmij­ka... jeszcze byś utonęła w moich tęczoof­kach, ha ha :P:D

Pod­nieca? Co Ty ro­bisz z tą wodą? :P

Bo nie jes­tem le­niwy, nie pod­daję się, kiedy pac­jen­tka boi się te­rapii i jest upar­ta, jak Kłapou­chy. :P:D 

Tyl­ko krzaczas­te brwi, a biel­mo da­lej na obu okach. :p

Nie brzydzi, pod­nieca. :p

To cze­mu ciągle dys­ku­tujesz, kłam­li­wy gooptasku? 

Nie są za­rośnięte. Ogo­liłem. :P

Taaak, wo­da Cię brzydzi, wiem. :D

Bo męczące jest dys­ku­towa­nie z zakłama­nymi, po­noory­mi Żmij­ka­mi. :P 

Jak ty to możesz oce­nić dwo­ma za­rośnięty­mi biel­mem? :p

Prze­cież to całkiem niedaw­no było... więc skąd te pas­kudne os­karżenia... Nie rozumiem...

No proszę, tak często mi wma­wiasz kłam­stwo, że aż mu­sisz od te­go od­poczy­wać. :D 

Nie są ze­zowa­te, ale jak Ty to możesz oce­nić jed­nym i to niedo­widzącym? :P

Pięknie... i od te­go cza­su się nie myłaś? Bru­das i Fle­ja. :P:D

Nieee, ro­bię cza­sem przer­wy. :D ha ha 

Nie tłumacz się, tłumaczą się win­ni. :P
Nie mam się kiedy spo­tykać, to wol­ny ptak, uma­wia się z ta­kimi, jak Ty, a ja go tyl­ko żywię, ubieram, dbam o hi­gienę. :D
Przy­ganiał wred­ny Żmij [...] — czytaj całość

Nic nie zro­biłam, ale nie ma się co dzi­wić, że nie możesz zna­leźć. :D Po­lecam zes­taw do ogląda­nia: lu­pa i pęse­ta.:D :p
Jeszcze brzuszys­ko ci zasłania wi­doki. :p Po­ra przejść na dietę i zacząć się gim­nasty­kować. :p Lep­sze to, niż ak­ro­bac­je, które te­raz mu­sisz ro­bić, by się spot­kać ze swoim ko­liber­kiem. :D 

Coś Ty zrobiła???!!!
Jak ja się te­raz wy­sikam? :P:D 

He­hehe nie ma co wciągać. :D 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]