17 września 2019 roku, godz. 8:21

Wyborcze obietnice nie przewidują zdrowe życie.

fyrfle Mirek
 17 września 2019 roku, godz. 9:08

Odsyłam Waszeci do wiersza powyżej aforyzmu Twojego.