fyrfle Mirek
 17 września 2019 roku, godz. 9:08

Odsyłam Waszeci do wiersza powyżej aforyzmu Twojego.