W świetle rzeczywistości słowo [...] – Dźwięk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Dźwięk — zgromadziliśmy 9 opinii.

W świet­le rzeczy­wis­tości słowo jest pryz­ma­tem.

aforyzm dnia z 6 stycznia 2012 roku
zebrał 124 fiszki • 3 maja 2011, 16:07

Czy słowo roz­dziela rzeczy­wis­tość na spek­trum rzeczy i spraw? - nie.
Czy słowo ob­ra­zuje spek­trum spraw w rzeczy­wis­tości? - tak.

Gdzie jest klucz?
Rzeczy­wis­tość... to przes­trzeń składająca się z re­lac­ji, rzeczy i czasu.

W świet­le "real­cji" słowo jest pryz­ma­tem. - TAK.
W świet­le "cza­su" słowo jest pryz­ma­tem. - TAK.
W świet­le "rzeczy" słowo jest pryz­ma­tem. -NIE.

2/3 :) Myśl dobra. 

Heh, rzeczy­wis­tość to na mo­je jest jedna.
Su­biek­tywne i obiek­tywne mogą być jej postrzegania.
Ale to su­biek­tywna opi­nia, al­bo bez­pie­czniej mówiąc: wyobrażenie. 

naj­pewniej is­tnieją dwie rzeczywistości
su­biek­tywna i obiektywna
obiek­tywną rzeczy­wis­tością jest to cze­go su­biek­tywnie nie 'doświadczamy'

czy­li dla większości 'nic' 

Dru­giego użyłem, po­nieważ uważam, że rzeczy­wis­tość w ludzkim jej pos­trze­ganiu jest całko­wicie uza­leżniona od su­biek­tywne­go jej ok­reśla­nia. Słowa słowom przeczą, a poglądy roz­strzy­gamy przez retorykę. 

mi tu nie pa­suje ani jedno
ani drugie 

Mnie mo­nochro­mator niez­byt tu pa­suje, ale jak wolisz. 

a może monochromatorem 

hm.. świetne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?