2 listopada 2016 roku, godz. 15:05  25,5°C

Wrażli­wość... jest dla niektórych jak wi­dok leżące­go na chod­ni­ku człowieka... naj­chętniej przeszli­by na drugą stronę uli­cy, gdy­by nie mieli świado­mości, że są w tej chwi­li ob­serwo­wani przez swoich wrogów...

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Seneka 18, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.