W pisaniu wyobraźnia jest [...] – c21h23no5enazet

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest c21h23no5enazet — zgromadziliśmy 4 opinie.

W pi­saniu wyob­raźnia jest niezbędna, ale ubiera ją war­sztat. Na­ga jest niema.


Mag­da­lena Świer­czek

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 17:35

jak się ma kom­bi­ner­ki... to się ma wszys­tko. ;) 

Cóż zrobić. 

Bra­kuje mi jeszcze kil­ku narzędzi... 

ah... świetne. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX