Wolny umysł to taki, [...] – Neyk

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Neyk — zgromadziliśmy 5 opinii.

Wol­ny umysł to ta­ki, który nie współod­czu­wa cier­pienia z ciałem i z zdarze­niami zewnętrzny­mi.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2019, 12:43

Tak, to jest do osiągnięcia. 

Brak przy­pi­sy­wa­nia znacze­nia słowom i spra­wom. 

Kiedy mo­je myśli są za bar­dzo na­pięte, spro­wadzam się tak na ziemię :)
Poz­by­wam się niepot­rzeb­nych znaczeń.

A ty co masz na myśli w tej części w której się nie zgadzasz? 

Zgadza się i nie zgadza. Za­leży od te­go o czym piszesz :) 

Kiedy myślisz, że to co myślisz ma znacze­nie, to ma znacze­nie, inaczej nie ma znaczenia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y