Bujak Bogusław Bogusław
 6 lutego 2023 roku, godz. 6:07

A może nie zawrócić, ale przerwać???

Naja Ela
 5 lutego 2023 roku, godz. 17:47

To już tradycja... Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i komercjalizacja i prywatyzacja tychże, na mocy ustaw z 1990 r. i 1996 r. Tam wszystko się zaczęło. Cała reszta, to kontynuacja.
Żeby było inaczej należałoby kijem rzekę zawrócić... czyli historię naszą zmienić. Poczynając od 1989 roku.