Wielcy ludzie pozostawiają po [...] – aforystokrata

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest aforystokrata — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wiel­cy ludzie po­zos­ta­wiają po so­bie w świecie pus­tkę, ma­li tyl­ko spad­ki.

aforyzm • 12 czerwca 2019, 09:24

hm, bar­dzo dob­re słowa
teore­tycznie dob­rze po so­bie coś zos­ta­wić, lecz gdy nie bedzie tam nas to coś nie ma znaczenia 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]