Wiek to tylko puste [...] – Rozumny

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Rozumny — zgromadziliśmy 4 opinie.

Wiek to tyl­ko pus­te cyf­ry, które sa­mi wy­pełniamy własną his­to­rią.

aforyzm dnia z 19 sierpnia 2017 roku
zebrał 12 fiszek • 11 kwietnia 2017, 19:45

To nie oni , to ich wygóro­wane am­bicje rodzi­ciel­skie , które przeob­rażają się w swois­ty rodzaj zdziecin­nienia . Spo­ro się uczy­my od włas­nych dzieci , nies­te­ty cza­sami  [...] — czytaj całość

... nies­te­ty, niektórzy biorą te słowa zbyt dosłownie...

;-) 

Nies­te­ty , i stwier­dze­nie , on ma już osiem­naście lat , wie co ro­bi, ma dowód oso­bis­ty , to tyl­ko zwykłe ucieka­nie od od­po­wie­dzial­ności , jakże cha­rak­te­rys­tyczne w niektórych  [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

dzisiaj, 00:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przynajmniej je­den

wczoraj, 23:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:20Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 23:18Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:36Papużka sko­men­to­wał tek­st księżycowy sen

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 21:25Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2