Wiek to tylko puste [...] – Rozumny

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Rozumny — zgromadziliśmy 4 opinie.

Wiek to tyl­ko pus­te cyf­ry, które sa­mi wy­pełniamy własną his­to­rią.

aforyzm dnia z 19 sierpnia 2017 roku
zebrał 12 fiszek • 11 kwietnia 2017, 19:45

To nie oni , to ich wygóro­wane am­bicje rodzi­ciel­skie , które przeob­rażają się w swois­ty rodzaj zdziecin­nienia . Spo­ro się uczy­my od włas­nych dzieci , nies­te­ty cza­sami  [...] — czytaj całość

... nies­te­ty, niektórzy biorą te słowa zbyt dosłownie...

;-) 

Nies­te­ty , i stwier­dze­nie , on ma już osiem­naście lat , wie co ro­bi, ma dowód oso­bis­ty , to tyl­ko zwykłe ucieka­nie od od­po­wie­dzial­ności , jakże cha­rak­te­rys­tyczne w niektórych  [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

natalia(__ups

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 15:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:58piórem2 do­dał no­wy tek­st A jak mi się [...]

dzisiaj, 15:58Yankes sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:50piórem2 do­dał no­wy tek­st Panie ad­mi­nis­tra­toze;a moją ma­me [...]

dzisiaj, 15:47piórem2 do­dał no­wy tek­st Prosie ad­mi­nis­tra­tora aby mnie [...]

dzisiaj, 15:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:40Yankes do­dał no­wy tek­st Prośba do Ad­mi­nis­tra­tora.  

dzisiaj, 15:16piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiejbyć po­wodem czy­jegoś uśmie­chu [...]

dzisiaj, 15:16har.monic sko­men­to­wał tek­st do właści­ciela­pana Ziem­niewicza czy każdy [...]