Walka o tożsamość zespoleniem [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 5 opinii.

Wal­ka o tożsa­mość zes­po­leniem w so­bie kil­ku pos­taw i ról.

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 23 września 2011, 08:32

lub kil­ku da­nych w do­wodzie oso­bis­tym... przy­pomi­na to przyszły świat fan­tastów: ludzie nie po­siadający imion, tyl­ko nu­mery se­ryj­ne, jak rzeczy, które sa­mi produkują.
W ro­zumieniu bar­dziej ludzkim - pos­ta­wy i ro­le zastępuję cyf­ry :) 

nie wiem czy to dobrze
nie mi to oceniać

zresztą, na­wet nie wiem czy mówisz poważnie 

D. wzo­ruję się na nim ;p 

za­miast słowa 'kil­ku' użyłbym 'wszelkich'
wte­dy dla mnie byłoby grejt

for­ma przy­pomi­na mi nieco myśli galicjusza

zostawiam

i wszys­tkie NASZE 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Leid3210

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]