Walka o tożsamość zespoleniem [...] – meedea

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest meedea — zgromadziliśmy 5 opinii.

Wal­ka o tożsa­mość zes­po­leniem w so­bie kil­ku pos­taw i ról.

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 23 września 2011, 08:32

lub kil­ku da­nych w do­wodzie oso­bis­tym... przy­pomi­na to przyszły świat fan­tastów: ludzie nie po­siadający imion, tyl­ko nu­mery se­ryj­ne, jak rzeczy, które sa­mi produkują.
W ro­zumieniu bar­dziej ludzkim - pos­ta­wy i ro­le zastępuję cyf­ry :) 

nie wiem czy to dobrze
nie mi to oceniać

zresztą, na­wet nie wiem czy mówisz poważnie 

D. wzo­ruję się na nim ;p 

za­miast słowa 'kil­ku' użyłbym 'wszelkich'
wte­dy dla mnie byłoby grejt

for­ma przy­pomi­na mi nieco myśli galicjusza

zostawiam

i wszys­tkie NASZE 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Leid3210

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 12:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Ostatni gość

dzisiaj, 12:48szpiek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

dzisiaj, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 12:46Tymoteusz Ika sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:38Badylek sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

dzisiaj, 12:36Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 12:33Badylek sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]

dzisiaj, 12:31Badylek sko­men­to­wał tek­st Życie ssie. A ludzie jeszcze [...]

dzisiaj, 12:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]