RozaR Roza
 29 stycznia 2022 roku, godz. 00:41

Idźmy tam gdzie myśl przednia.