Kasik Kaśka
 22 lutego 2013 roku, godz. 16:32

W jakim czasie?