Tylko doświadczenie bólu, może [...] – Pokus

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pokus — zgromadziliśmy 2 opinie.

Tyl­ko doświad­cze­nie bólu, może nas ochro­nić przed włas­nym postępo­waniem.

aforyzm
zebrał 136 fiszek • 1 lutego 2011, 13:18

Ja­cek co w tej myśli jest pokręco­nego,bo nie kumam?
Wy­daje mi się,ze prze­kaz jest jas­ny.Doz­nając bólu,nie po­pełni­my dru­gi raz te­go sa­mego błędu. strach przed bólem kiedyś doz­na­ny ochro­ni nas 

Dlacze­go zbyt pokręcona?
Każdy na swój sposób od­bierać po­winien , do swois­tych sy­tuac­ji przy­paso­wywać trzeba:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokus

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]