Twoje może ciągle podmywa [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 7 opinii.

Two­je "może" ciągle pod­my­wa brze­gi mo­jego "na pew­no".

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 12 lipca 2012, 13:47

Cze­go tu­taj nie ro­zumiec? je­dynie war­tość te­go pod­my­wu , która jest tu niez­na­na , z mo­jego pun­ktu widze­nia . 

ja też nie cza­je tej zasady 

odsub 

To znaczy odhaczyć, od­kli­kać te­go zas­ra­nego ptaszka nad ok­nem od­po­wie­dzi, żeby nie ot­rzy­mywać po­wiado­mień o odpowiedziach.

Dobranoc. 

Odhaczam. 

Miło po­witać... po­now­nie. 
God­na myśl. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]