THE END czy mnie stąd [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 5 opinii.

THE END


czy mnie stąd miej­sco­wa "smietan­ka" wypier*doliła?
Ow­szem.

zos­tańcie z bo­lem, me­ronem itd.
miłej zabawy

Jest coś ludzkiego w jas­trzębiach, cza­sem mi ko­goś przypominają...(nicola)
Pchły tak nie gryzą jak ludzie.(Fa­fik z Por­ta­lu)

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2017, 01:25

Ni­kola przes­tań dziar­mo­lić tyl­ko pisz. 

każde zat­war­dze­nie jest złe 

podzięko­wania szczególne dla Star,
wy­kazałaś się dziś!!!
tek­sty usunęłam, ale to nie znaczy, ze nikt ich nie przeczy­tał, ko­men­tarzy zwłaszcza, to nie znaczy, że słowa, które wy­powie­działaś pod moim ad­re­sem nie są do odtworzenia.

To Twój życiowy suk­ces Star, gra­tuluję, mając jed­nocześnie nadzieję, że w realu nie jest Ci da­ne de­cydo­wać o lo­sie choćby jed­ne­go człowieka.po­mogłaś mi odejść, bar­dzo mi pomogłaś 

nig­dy nie przy­puszczałam, że to, co za­mieściłam po­wyżej, nazwę aforyzmem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia

dzisiaj, 09:14giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st * Ktoś Ważny *