samotna123
 29 stycznia 2022 roku, godz. 20:13

Niektóre chwile to strata czasu