tak bardzo chcemy wierzyć [...] – _nomercy_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest _nomercy_ — zgromadziliśmy 2 opinie.

tak bar­dzo chce­my wie­rzyć w to, co stra­ciliśmy, że nie jes­teśmy w sta­nie zacząć ufać te­mu, co nap­rawdę mieć możemy.

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 23 września 2012, 00:03

Zgadzam się :)
Świet­ne :) 

Wier­ność przeszłości, zdradza­my teraźniejszość.
Lu­bię Cię czy­tać, Piotrze. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni