Szukając boga idziesz po [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 22 opinie.

Szu­kając bo­ga idziesz po ścieżkach, który­mi je­dynie możesz odejść.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2019, 22:23

Przeszczęśli­wa jes­tem... i prze... moczo­na. :))))

Miłego, smok­taczku. :) 

Zos­tałaś ob­si­kana, na szczęście. Cie­szysz się? :D:P
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ja­ko niegoopol nie od­po­wiadam.

Aleś mnie ośli­nił. :p I znów się po­sikałeś. No ale dziś ci wy­baczam, w końcu ma­my la­ny po­nie­działek. :D Od­wdzięczam się ja­dowi­tym bu­zia­czkiem. :))) :¤ 

:) 

Cześć Goopo­le trzy, a może tyl­ko wielo­raka oso­bowość? :P
Jes­teście tak in­fantyl­ne, że wie­rzy­cie w smo­ki, ale w Bo­ga już nie. :P
Spróbuję roz­ma­wiać z trze­ma głowa­mi, ja­ko smok - pot­ra­fię. :D

Li­la, co sprawia, [...] — czytaj całość

:)
na tym to polega 

Już nie. :) 

Ale od­po­wie­działam na two­je py­tanie, nie czu­jesz niedo­sytu? :) 

Po­wie­działaś tak dużo, że aż nic. ;) 

Może dla­tego, że li­tery nic nie mogą um­niej­szyć ani zwiększyć, a może żeby spro­woko­wać, a może zu­pełnie bez­wied­nie, a może żebyś to zauważyła i aby przyszła Li­la i po­wie­działa, że chodzi o bo­ga Bo­ga, co dla mnie jest naj­lep­szym przełożeniem te­go o czym chciałam napisać. 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]