Sztuka powstaje pod wpływem [...] – stepbyson

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest stepbyson — zgromadziliśmy 33 opinie.

Sztu­ka pow­sta­je pod wpływem emoc­ji, jed­nak re­jes­tro­wana po­win­na być bez nich.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 października 2015, 13:05

ty się już nie wy­silaj bo so­bie dziobek połamiesz

i tak zro­biłaś za dużo! dziękuje! 

po­deślę Ci cha­ma, bar­dzo go lu­bię, do­gada­cie się.
może wróci do mnie grzeczniej­szy :)

to jest sa­miec, dzięcioł pstry duży, może być? 

nie da się wy­leczyć mnie z cham­stwa, to jak wy­leczyć chmu­ry z deszczu 

po­deślę Ci ja­kiegoś, żeby Cię... wy­leczył. :) 

to po­wodze­nia z dzięciołami, może Cię stuk­nie ja­kiś ; d 

w moim mieście, ziar­na biegną do mnie...

ta­koż i z ptac­twem. by­wa, że siada na dłoni, ale by­wa, rzad­ko, bo rzad­ko, że na ra­mieniu też. I nie są to... gołębie.
mul­tum ich w Ka­liszu, a w mo­jej dziel­ni­cy są hołubione prze­sad­nie. Ja zaś naj­częściej roz­ma­wiam z ko­sami.

Pta­ki, które naj­bar­dziej kocham? DZIĘCIOŁY...I zda­je się, że z wzajemnością... 

ni­kola, słyszałam, że w Twoim mieście nie ma gołębi, bo szyb­ciej do ziaren do­biegasz, praw­da to? 

kum­pel dro­gi me­mu ser­cu, bo po­maga megalomanom.
naz­wisk nie po­dam, bo ich nie znam.
powód? ta­jem­ni­ca le­kar­ska, on zaw­sze jej przestrzega.

Wy, ta­cy ob­la­tani w tzw. świecie, win­niście go znać... :)

psss. li, ja nicze­go na [...] — czytaj całość

a dro­gi ta­ki kum­pel? Wezmę na wynos 

nie pożyczę ci, nie zdobędę, bo nie używam.

nie pot­ra­fię ci pomóc.

ale mam kum­pla psychiatrę, Ciebie też czy­ta :)
mogę ci pomóc skon­takto­wać się z nim, nic po­za tym. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:17dark smurf sko­men­to­wał tek­st Zaczarowany ogród

dzisiaj, 09:15meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:58meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 08:31rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 08:15Cykam sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa głębo­ka miłość poz­wa­la [...]

dzisiaj, 08:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

dzisiaj, 07:59Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je