sztuka jest prosta i [...] – one drop for all

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest one drop for all — zgromadziliśmy 5 opinii.

sztu­ka jest pros­ta i wy­maga precyzji
nauka wy­maga kreatyw­nosci

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2018, 04:42

A nie na odwrót? 

Sztu­ka, aby zys­kać do­tację mu­si być zgod­na z in­te­resem rządzących, zaś nauka za­war­ta jest w prog­ra­mie nau­cza­nia, więc kreatyw­ność jest z nią sprzeczna. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na