Świnie mają to do [...] – Vort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vort — zgromadziliśmy 8 opinii.

Świ­nie mają to do siebie, że al­bo chrum­kają w pos­ta­ci zwierzęcej - po­cie­sznie tap­lając się w błocie, al­bo wkur­wiają w pos­ta­ci ludzkiej - zrównując cię z błotem!

aforyzm
zebrał 145 fiszek • 17 grudnia 2010, 22:59

I w efek­cie wyszedł niezły fol­wark zwierzęcy ;) 

Ot co:) 

... a przy­naj­mniej tak długo, jak długo nie od­biegają od, te­go uwiel­biane­go swo­jego, ko­ryta i błota - i nie próbują rządzić na Naszym terytorium...

:-) 

Ir­racja: Zos­tawmy świn­kom ko­ryto i błoto. Ma­my jeszcze spo­ro miej­sca dla siebie na tym świecie:) 

... hmmm... może i op­ty­mis­tyczne... a może tyl­ko sarkastyczne...


;-) 

Ir­racja co za op­ty­mis­tyczne myśle­nie :)
myśl świetna 

... niewin­ne świn­ki, chcą tyl­ko dob­ra dla świata... sko­ro błoto jest dob­re dla nich, to cze­mu nie uto­pić w nim cały świat...

;-) 

wkurwiają 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]