Świnie mają to do [...] – Vort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vort — zgromadziliśmy 8 opinii.

Świ­nie mają to do siebie, że al­bo chrum­kają w pos­ta­ci zwierzęcej - po­cie­sznie tap­lając się w błocie, al­bo wkur­wiają w pos­ta­ci ludzkiej - zrównując cię z błotem!

aforyzm
zebrał 145 fiszek • 17 grudnia 2010, 22:59

I w efek­cie wyszedł niezły fol­wark zwierzęcy ;) 

Ot co:) 

... a przy­naj­mniej tak długo, jak długo nie od­biegają od, te­go uwiel­biane­go swo­jego, ko­ryta i błota - i nie próbują rządzić na Naszym terytorium...

:-) 

Ir­racja: Zos­tawmy świn­kom ko­ryto i błoto. Ma­my jeszcze spo­ro miej­sca dla siebie na tym świecie:) 

... hmmm... może i op­ty­mis­tyczne... a może tyl­ko sarkastyczne...


;-) 

Ir­racja co za op­ty­mis­tyczne myśle­nie :)
myśl świetna 

... niewin­ne świn­ki, chcą tyl­ko dob­ra dla świata... sko­ro błoto jest dob­re dla nich, to cze­mu nie uto­pić w nim cały świat...

;-) 

wkurwiają 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.