Anna S. Anna Szyrwińska
 19 sierpnia 2022 roku, godz. 10:31

Oko i belka bardziej obrazowe jednak.