Sukces w świecie to [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 19 opinii.

Suk­ces w świecie to w is­to­cie pod­daństwo, od­da­nie swe­go lo­su w ręce chi­merycznej władzy bez­ro­zum­nych mas.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 10:42

No tak... ta two­ja nieśmiałość. :p 

Dob­ra, mówię:
- ro­bię... się czer­wo­ny na po­liczkach :P 

Sam kiedyś smoczek mówił, że dwu­lat­ki cha­rak­te­ryzu­je cieka­wość. Po­wiedz, po­wiedz to głośno!

Bądź da­lej nieg­rzecznym smoczkiem. :p 

Na wi­dok qu­perków ro­bię co in­ne­go (nie, nie chodzi o "dwójeczkę" :P ), ale dwu­lat­kom o tym nie będę opo­wiadał. :P
Smoczek jest prze­naj­grzeczniej­szy, zaw­sze. :)) 

Brzyd­ko. :p Nieg­rzeczny smoczek.

O nie! ...zno­wu po­puściłeś... Zaw­sze to ro­bisz na wi­dok qu­perków? :p 
Grunt to zna­jomość przyczy­ny, te­raz możesz podjąć sto­sow­ne lecze­nie. :p 

Ład­nie i Ty to wiesz. :D 

I dla­tego nie tra­fiajo. :D Ty smoczku zboczku. :p Nieładnie. 

To od­wie­czny prob­lem snaj­perów, ce­lują w ser­ce, ale ga­pią się na qu­perek. :D 

Nie tra­fiłeś. :p 
Tyl­ko nie mów, że dla­tego, że go nie mam... 

Bo strze­lałem w ser­ce, a nie qu­perek. :P 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]