słomiany zapał nie zaprowadzi [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 8 opinii.

słomiany za­pał nie zap­ro­wadzi do ce­lu, do­piero dro­ga przez praw­dzi­wy ogień kończy się suk­ce­sem

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 13 sierpnia 2013, 17:27

Pauli­no cieszę się

skor­pionie świet­ny tek­st za­cyto­wałeś, nie ma to jak wiel­ki Ed­ward Stachu­ra, a jeszcze gdy śpiewa SDM, to już całkiem...

miłego:) 

Nikt nie mówił, że będzie łat­wo. Wędrówką jedną życie jest człowieka :) 

W końcu coś co mnie dzi­siaj po­ruszyło - dziękuję :) 

Podbudowuje;) 

Bob też jest nieZły 

Ja Sama;) 

też, dla­tego war­to mieć przy bo­ku straŻAKA :) 

al­bo popiołem... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]