Skoro przyjaźń damsko-męska okazuje [...] – Mateusz Piecki Schizoidalny

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Piecki Schizoidalny — zgromadziliśmy 4 opinie.

Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 czerwca 2016, 01:40

Dokładnie 

Miłość jest zbyt sil­nym uczu­ciem by mogła być dobra... 

A ja myślę, że ta­ka praw­dzi­wa przy­jaźń to może być tyl­ko jed­na. Miłość zaz­wyczaj wpro­wadza niepot­rzeb­ne emoc­je wyższe, może i niektóre dob­re ale też i te ne­gatyw­ne. Dla­tego przy­jaźń jest ideałem. 

Człowiek pot­rze­buje zarówno czys­tej przy­jaźni, na­wet tej dam­sko-męskiej, jak również miłości. Z tą różnicą, iż miłość z re­guły jest jed­na, przy­jaźni może być wiele. To za­leży od oso­by i ludzi na ja­kich tra­fia. Mi­mo to fiszka. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Emilia Szumiło

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:48Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:46Cropka sko­men­to­wał tek­st trawa ziele­nią do­rosła

dzisiaj, 15:45Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:45ODIUM sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie