.samotność otwiera drzwi do [...] – Przegrany Zwycięzca

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Przegrany Zwycięzca — zgromadziliśmy 3 opinie.

.sa­mot­ność ot­wiera drzwi do słabości.
.gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzien­ności.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2018, 21:36

rób faj­ne ra­py zatem 

.Ro­dia pisze tek­sty ra­powe a to część jed­ne­go z nich 

gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzienności

to jest bardzo
spróbuję zapamiętać
brzmi jak dob­ry śro­dek lep­sze­go wiersza 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]