.samotność otwiera drzwi do [...] – Przegrany Zwycięzca

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Przegrany Zwycięzca — zgromadziliśmy 3 opinie.

.sa­mot­ność ot­wiera drzwi do słabości.
.gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzien­ności.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2018, 21:36

rób faj­ne ra­py zatem 

.Ro­dia pisze tek­sty ra­powe a to część jed­ne­go z nich 

gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzienności

to jest bardzo
spróbuję zapamiętać
brzmi jak dob­ry śro­dek lep­sze­go wiersza 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony