.samotność otwiera drzwi do [...] – Przegrany Zwycięzca

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Przegrany Zwycięzca — zgromadziliśmy 3 opinie.

.sa­mot­ność ot­wiera drzwi do słabości.
.gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzien­ności.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2018, 23:36

rób faj­ne ra­py zatem 

.Ro­dia pisze tek­sty ra­powe a to część jed­ne­go z nich 

gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzienności

to jest bardzo
spróbuję zapamiętać
brzmi jak dob­ry śro­dek lep­sze­go wiersza 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]