.samotność otwiera drzwi do [...] – Przegrany Zwycięzca

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Przegrany Zwycięzca — zgromadziliśmy 3 opinie.

.sa­mot­ność ot­wiera drzwi do słabości.
.gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzien­ności.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 maja 2018, 21:36

rób faj­ne ra­py zatem 

.Ro­dia pisze tek­sty ra­powe a to część jed­ne­go z nich 

gu­biłem się jak sny nad ra­nem w codzienności

to jest bardzo
spróbuję zapamiętać
brzmi jak dob­ry śro­dek lep­sze­go wiersza 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

.Rodia

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza