Są ludzie którzy napiszą [...] – Salomon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Salomon — zgromadziliśmy 1 opinia.

Są ludzie którzy na­piszą słowo które znasz, i do­dadzą do te­go kil­ka in­nych słów i po­mimo te­go że każdy mógłby to zro­bić, gdy prze­nikasz przez te słowa one zdają się być od­bi­ciem two­jego wnętrza, są twoim nak­ry­ciem głowy, ale to tyl­ko słowa, one nie mówią, lecz swoim mil­cze­niem spra­wiają najgłośniej­szy krzyk, przez który zas­ta­nawiasz się nad każdą kropką nad 'i' każdym, prze­cin­kiem, nic nie jest bez znacze­nia a jed­nak, wszys­tko bez przyczy­ny, chaos jest ładem, i to jest piękne.

aforyzm • 16 kwietnia 2018, 00:26

Pa­miętam jak ko­lega po­jawił się na por­ta­lu.. a był to czas gdy ja po­jawiłem się na in­nym. To już po­nad rok Oo .. a mam to dziw­ne od­czu­cie jak­byśmy by­li na wy­mianie stu­den­ckiej :D
Poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse