Ramy to tamy umysłu. – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ra­my to ta­my umysłu.

aforyzm • 20 marca 2019, 12:01

:))) 

Przez chwilkę poczułem się... bos­ko. :D 

W ciebie wierzę, co do reszty mam jed­nak wątpliwości. 

Każdy, choćby ja. :P 

To już daw­no wiem. :)))
Ba... któż by miał wie­dzieć to lepiej. 

Kiedyś od­kry­jesz po­nurą prawdę,
że ro­zum do szczęścia jest zu­pełnie niepot­rzeb­ny. :)) 

Pod­niesione kąci­ki ust gra­nicą ro­zumu. :p
Twój przygłupa­wy uśmiech roz­jaśnił mro­ki. Już świ­ta i wychodzą pier­wsze pro­mienie przygłupa­wego uśmie­chu. :D 

A te­raz? :)) 

Wiem, że nic nie wiem, kiedy opuszczam ra­my. :p

Zaświ­tało, a ja na­dal głupia. ;) 

Wiesz tyl­ko, że nic nie wiesz. :P Mo­ja szpe­tota, to ta, co ta­my sta­wia dla umysłu... to­temy? :P
Przeczy­taj, co Ci na­pisałem i jeszcze raz i znów, a nad ra­nem zaświ­ta, po­ważnie. :D
Dob­ra­noc :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:03Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:56yestem sko­men­to­wał tek­st Na po­ziomie swo­jego zamętu [...]

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]