Ramy to tamy umysłu. – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ra­my to ta­my umysłu.

aforyzm • 20 marca 2019, 13:01

:))) 

Przez chwilkę poczułem się... bos­ko. :D 

W ciebie wierzę, co do reszty mam jed­nak wątpliwości. 

Każdy, choćby ja. :P 

To już daw­no wiem. :)))
Ba... któż by miał wie­dzieć to lepiej. 

Kiedyś od­kry­jesz po­nurą prawdę,
że ro­zum do szczęścia jest zu­pełnie niepot­rzeb­ny. :)) 

Pod­niesione kąci­ki ust gra­nicą ro­zumu. :p
Twój przygłupa­wy uśmiech roz­jaśnił mro­ki. Już świ­ta i wychodzą pier­wsze pro­mienie przygłupa­wego uśmie­chu. :D 

A te­raz? :)) 

Wiem, że nic nie wiem, kiedy opuszczam ra­my. :p

Zaświ­tało, a ja na­dal głupia. ;) 

Wiesz tyl­ko, że nic nie wiesz. :P Mo­ja szpe­tota, to ta, co ta­my sta­wia dla umysłu... to­temy? :P
Przeczy­taj, co Ci na­pisałem i jeszcze raz i znów, a nad ra­nem zaświ­ta, po­ważnie. :D
Dob­ra­noc :)) 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny