Przywilejem wielkich jest przyglądanie [...] – Bujak Bogusław

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bujak Bogusław — zgromadziliśmy 1 opinia.

Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się małym.

Odtwórz

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2019, 07:01

Tak, to może być przy­padłość, kar­mią włas­ne ego, za­bijają sa­mot­ność, al­bo kon­tro­lują małych, żeby przy­pad­kiem nie urośli zbyt­nio... ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]