Przekleństwem naszego życia jest [...] – olka1010

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest olka1010 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Przek­leństwem nasze­go życia jest niepo­siada­nie możli­wości ucie­czki od sa­mego siebie.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 19:24

od siebie nie uciek­niesz .. 

to praw­da, od spoj­rze­nia w lus­trze nie uciekniemy 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

carolyna

Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]