Pozwolić ludziom mówić to [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 28 opinii.

Poz­wo­lić ludziom mówić to jak poz­wo­lić im od­dychać. Rzecz w tym, że nie chce­my współod­dychać, lecz za­biera­my in­nym po­wiet­rze.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 21:17

No tak, is­krzy. :D 

Tak, podsłuchu­je i pod­gląda. :D
A co ma mieć smoczuś? :)
Che­mią... taaak, jest che­mia między na­mi... po­mimo Two­jego po­nurac­twa :D 

Ktoś nas podsłuchu­je, smo­ku. :0 

gra­tuluję postawy
nap­rawdę jes­tem dum­ny człowieczeństwa 

Ptfu! Od ta­kich "suk­cesów" trzy­mam się z da­la... i żad­ne piećset plus by mnie nie prze­konało. Po co ko­gokol­wiek spro­wadzać na ten cho­ry świat? Zde­cydo­wanie le­piej jest się nie urodzić. A ludzkie ro­bac­two to bym silną che­mią pot­rakto­wała, by się nie nam­nażało. :p 

co za dzidzia
a smoczuś ma? 

Gra­tulac­je. Nie jest ważne, jak da­leko, liczy się suk­ces. :P:D
Mu­sisz te­raz dbać o siebie, bo szko­da byłoby... pięćset ploos. :D:P 

Ano zaszłam już tak da­leko, że śmiało mogę rzec "wiem, że nic nie wiem". :p 

A Ty w ogóle coś wiesz? :P
Dob­ra­noc Po­nura­dełko. :)) 

Ba­zyliszek Ar­tur... Nie wiem, czy mi tak miło... :p 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]