Pozwolić ludziom mówić to [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 40 opinii.

Poz­wo­lić ludziom mówić to jak poz­wo­lić im od­dychać. Rzecz w tym, że nie chce­my współod­dychać, lecz za­biera­my in­nym po­wiet­rze.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:17

A fuj! Nie ma cze­go żałować. :p 

A To­bie niech spe­net­ru­je bra­my do ciała wszel­kie... a co Ci będę żałował, Ba­bo pas­qudna i bez­wstyd­na. :P:D 

Oj tam, co nie pa­suje, to się przy­pasu­je. :p I ch** ci w oko... jed­no i dru­gie, bo słyszałam, żeś szczęśli­wiec i masz oba. :p 

Bo na p***... nie pa­sowało py­tać. :P 

To na ch** py­tałeś? :p 

Fcaaaleee. :P 

Kciałbyź. :p 

Kłam­czysz. :P 

Oczywiście...że nie. :D 

Czy­li to coś więcej, niż tyl­ko lu­bienie?... :P 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]