Pozwolić ludziom mówić to [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 40 opinii.

Poz­wo­lić ludziom mówić to jak poz­wo­lić im od­dychać. Rzecz w tym, że nie chce­my współod­dychać, lecz za­biera­my in­nym po­wiet­rze.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2019, 23:17

Nie lu­bię, pochle­biasz so­bie przeok­root­nie. :p 

Nie, ja to wiem. :D Loobisz, tyl­ko o tym nie wiesz, al­bo już wiesz, tyl­ko kłam­czysz przeok­root­nie. :P 

Pochle­biasz so­bie. Nie lu­bię przy­goopias­to-wyoopias­tych ócz. :p Brzy­dal! :D 

Za­paczyłaś siem w ócz moich zwier­ciadła i...
praw­da Ciem zjadła. :P:D ha ha ha 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]