Potrzeba czasem skomplikowanych słów, [...] – WilceeQ`

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest WilceeQ` — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pot­rze­ba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, by zacząć pros­te spra­wy.

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 maja 2019, 04:51

...a cza­sem pros­ty­mi słowa­mi idzie za­kończyć trud­ne spra­wy... :) 

to u mnie chy­ba zawsze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]