Emet Natalia
 12 sierpnia 2014 roku, godz. 11:17

Masz rację. Przez swoje postępowanie kreujemy obraz widziany dla ludzi, z którymi mamy kontakt. Ale my nigdy nie zobaczymy tego obrazu. I w tym tkwi cały problem.