Anna S. Anna Szyrwińska
 12 lutego 2023 roku, godz. 22:10

Wcześniej też to zauważałeś, czy dopiero teraz?